Selen Dar

Muscle-Building Workout and Diet


Je užívanie gaineru zdraviu škodlivé? Tak ako aj v prípade ostatných suplementov, ich neprimerané užívanie, nadužívanie, zneužívanie, už bez ohľadu na to, aké z týchto slovíčok si vyberiete, môže mať pri neprimeranom dávkovaní negatívny vplyv na ľudský organizmus. Či už sú to obyčajné nejaké žalúdočné potiaže, nafukovanie, plynatosť, hnačka, až po závažnejšie problémy, zvýšené pečeňové a obličkové hodnoty a parametre. Alebo pri dlhodobom zneužívaní nejaké závažnejšie zdravotné problémy. Týka sa to samozrejme nejakého neprimeraného dlhodobého dávkovania s cielom, čo najrýchlejšie pribrať. Takýto postup však považujem za naozaj veľmi nerozumný a neefektívny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *